Firemní profily, inzerce, letáky, katalogy

Při prvním kontaktu s klientem je dobré mít v ruce fyzický materiál o firmě nebo produktu. Vydařená tištěná publikace, leták nebo sloha okamžitě vypoví o fírmě více než dlouhá slova. Inzerce v podobě billboardů, nebo inzerátů v magazínech zase osloví zdaleka nejširší spektrum zákazníků.