Břetislav Kotulán

Břetislav Kotulán

Vystudoval VUT v Brně, obor geodézie – kartografie. Již za studií pracoval v geodetické firmě, kam po ukončení studia nastoupil jako vedoucí oddělení inženýrské geodézie. V roce 2002 odchází do Prahy, kde se specializuje na inženýrskou geodézii (firma Geodézie ENGINEERING) a na stavební geodézii a pozemkové úpravy (firma KADLEC KK NUSLE).

Od roku 2008 působí opět v Brně, specializuje se na zaměřování historických budov, fasád, podzemních prostor a na zaměřování interiérů a pozemků pro projektové účely. Dále poskytuje služby v katastru nemovitostí - vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků, řešení sporných vlastnických hranic aj.

Břetislav Kotulán
geodetické práce

Projekty designéra